Laban Key 1.9.2-4

Laban Key 1.9.2-4

By:

Package Name: com.vng.inputmethod.labankey
Filename:

com.vng.inputmethod.labankey-1.9.2-4-92_APKdot.com.apk

Version: 1.9.2-4 (92)
Uploaded: Thursday, 28-May-15 08:05:16 UTC
File size: 12.04 MB (12037905 bytes)
Minimum Android version: 2.3 and up
MD5sum: 2a9265e84ce258ea2681888c77e83be7
SHA1sum: 45d75ab02d668b6222a79da5e27509bc6a76c029


sad dog with adblocker

WOOF... WOOF...

Seems like you are using AdBlock to hide banners... ADS are quite nice and don't take much space, you may consider disabling it on this website.
This is the only AD on the entire website.

Thanks!

It looks like you're using an ad blocker, so you'll have to wait 15 more seconds.
Please disable your ad blocker to skip the wait and help support the site.

Change logs / What's New

Bản 1.9.2:
– Sửa lỗi emoji.
Bản 1.9.1:
– Màn hình chọn theme mới, trực quan hơn.
– Thêm rất nhiều theme mới, tổ chức thành các theme pack riêng:
+ Laban Key Colorful Themes: Các theme Laban chuẩn nhiều màu sắc.
+ Laban Key Clay Themes: Các theme với phím nổi.
+ Laban Key Simple Themes: các theme cũ (Light 3D, Pink, Blue,..) tách ra gói riêng. Nếu đang dùng các theme này ở bản trước, bạn hãy cài Laban Key Simple Themes từ Play Store.
– Tổ chức lại phần Tuỳ chọn cho hợp lý hơn.

All Versions

Laban Key Go Tieng Viet 2.1.1
Laban Key Go Tieng Viet 1.9.9-r2
Laban Key Go Tieng Viet 1.9.6-10
Laban Key Go Tieng Viet 1.9.4-1
Laban Key: Go Tieng Viet 1.9.2-4
Laban Key: Go Tieng Viet 1.8.12-4

Comments