Laban Key Go Tieng Viet 1.9.9-r2

Laban Key Go Tieng Viet 1.9.9-r2

By:

Package Name: com.vng.inputmethod.labankey
Filename:

com.vng.inputmethod.labankey-1.9.9-r2-113_APKdot.com.apk

Version: 1.9.9-r2 (113)
Uploaded: Saturday, 12-Dec-15 19:50:08 UTC
File size: 15.77 MB (15766140 bytes)
Minimum Android version: 2.3 and up
MD5sum: 772f9cb5827ea967f08ceef8cb4b6dc2
SHA1sum: 7e129f7a99bcadaa7a68b3253e1afab246cdc33d


sad dog with adblocker

WOOF... WOOF...

Seems like you are using AdBlock to hide banners... ADS are quite nice and don't take much space, you may consider disabling it on this website.
This is the only AD on the entire website.

Thanks!

It looks like you're using an ad blocker, so you'll have to wait 15 more seconds.
Please disable your ad blocker to skip the wait and help support the site.

Change logs / What's New

Phiên bản 1.9.9-r3:
– Sửa lỗi emoji.
Phiên bản 1.9.9:
* Tính năng mới:
– Vuốt từ phím G để di chuyển con trỏ
– Hiệu ứng bàn phím
* Cải tiến:
– Nhấn emoji nhanh hơn
– Vào ngay màn hình tùy chỉnh sau khi cài đặt thành công
– Sửa các lỗi khác, nâng cao hiệu năng

All Versions

Laban Key Go Tieng Viet 2.1.1
Laban Key Go Tieng Viet 1.9.6-10
Laban Key Go Tieng Viet 1.9.4-1
Laban Key 1.9.2-4
Laban Key: Go Tieng Viet 1.9.2-4
Laban Key: Go Tieng Viet 1.8.12-4

Comments